Hata Tanımı              Hata Kodu
Kısa Devre                      KD
Grift Kopuk                      GK
Ters Göz                         TG
Dışarı                              DIŞ
Göz Arası                        GA
Patlama                           PF
Diğer
Hata Tanımı                 Hata Kodu

Sülfatlaşma                        S
Aşırı Şarj(Yanık)                 AŞ
Patlama                             PM
Kutu Kapak Kırık                 KK
Diğer Müşteri                      DM
Diğer

  SÜLFATLAŞMA
Eğer bir akü şarj olduğundan fazla deşarj oluyor ise, plakalarda sert kurşun sülfatlar oluşur.Buna "sülfatlaşma" denir. Pozitif plakalar açık kahverengi, negatifler ise soluk beyaz renk alır.
Akünün kapasitesi ve yeniden şarj alma kabiliyeti düşer.
Sebepleri : 
1-  Akünün uzun süre stokta bekletilmesi
2-  Aracın uzun süre çalıştırılmaması
3-  Araçtaki kayış gevşekliği
4-  Araç elektrik sistemindeki arıza sebebiyle akünün şarj olmaması (Araç şarjının 13,8 voltun altında         çalışması)
5-  Araçta kaçak olması ( Bagaj lambası, kapı lambası,torpido gözü lambası vb gibi )
6-  Deşarj olmuş akünün redresörde tam şarj edilmeden müşteriye teslim edilmesi
7-  24 voltluk araçlarda konvertör olmaması veya arızalı çalışması
8-  Araçta tüketicilerin açık unutulması
9-  Dengesiz kullanım ( Araç çalışmaz durumdayken alıcıların uzun süre kullanılması )
Kalıcı Olmayan Sülfatın Giderilmesi : 
Deşarj olmuş ( Sülfatlaşmış ) akü, kendi asitli suyu ile, kapasitesinin  1 / 20 ‘ si yani  % 5 ‘ i değerindeki akım (Amper)  ile redresörde şarj edilir.  Akü, redresörde şarjda iken, en az 16.1 voltu görmüş ve yoğunluklar da  1,280 gr/ cm3 değere ulaşmışsa şarj oldu demektir.

AŞIRI ŞARJ
Sebepleri : 
1- Araçta 14,8 Volt üstü yüksek şarj
2- Araç elektrik sistemine ilave tesisat çekilmesi
3- Deşarj olmuş akünün redresörde, spekt üstü, yüksek akımla şarj edilmesi
4- Aküye asitli su ilavesi veya asitli suyun boşaltılması

Belirtileri :
1-  Bütün gözlerin elektrolit yoğunluklarının yüksek olması
2-  Maşalı voltmetre ile yükleme yapıldığında gözlerde kaynama
3-  Aşırı ısınma
4-  Aşırı ısınma sebebiyle asitli su seviyelerinin düşmesi
5-  Plakalarda dökülme
6-  Asitli su renginin koyulaşması
7-  Asitli su yüzeyine cam elyafların çıkması
8-  Akü kapağındaki buşonların altında siyahlaşma
9-  Akü kutularında ve etiketlerinde deformasyon
10- Araç farlarının, gaza basıldığında kırpma yapması
Akünüzle ilgili yaşayabileceğiniz ve garanti belgenizde "Garanti Dışıdır" tanımına giren hata tipleri ve bunlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Bu grup içinde , oluşması çeşitli şartlara bağlı olan hata tanımları sırasıyla ;

Sülfatlaşma
Aşırı Şarj ( Yanık ) olarak tanımlanabilir. Bu hataların nasıl oluştuğu ve bu hatalardan nasıl korunabileceğiniz aşağıda tanımlanmıştır. 
Sülfatlaşan bir akü, devamlı kapasite kaybettiğinden, sonunda normal şarjı da aşırı olarak algılayacak ve yanacaktır ancak sülfatlaşmamış bir akü de, aşırı bir şarja maruz kalarak yanabilir. Sülfatlaşmış bir akü kurtarılabilir, ancak yanmış bir akü artık kullanılamaz. Araç elektrik sisteminden kaynaklanabilecek sülfatlaşma ve aşırı şarjın nedenlerini daha detaylı incelersek;
1-1 ALTERNATÖR KAYNAKLI  
Günümüzde araç şarj sistemleri , alternatör çıkış değeri olarak  13.8-14.8 Volt arasında değerler vermektedir. Eğer bir şarj sistemi 13,8 V’ dan aşağı yada 14.8 V’ dan yukarı şarj veriyorsa akü için ya yetersiz besleme yapılıyor , ya da aşırı şarj veriliyor demektir. Yetersiz şarj olması durumunda akünün sülfatlaşması ( kurşun plakaların üzerinde sülfat kristalleri oluşması – piyasa söylemiyle plakaların  sertleşmesi ) söz konusudur. Sülfatlaşmış plakaları şarj etmek eldivenler elinizdeyken elinizi yıkamaya benzer. Sülfatlaşmış aküde  şarj kurşun plakalardaki sülfat kristalleri nedeniyle homojen yapılamadığı için plakalarda bölgesel veya bütününde yanıklar oluşturmaktadır. 
Aşırı şarj durumunda akünün de aşırı şarja gitmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle alternatör çıkışlarının servis kontrolleri esnasında düzenli olarak kontrol ediliyor olması gerekir. Yine bu kontrollerin yeni akü takılması öncesinde de yapılıyor olması gerekir. Herhangi bir nedenden dolayı ( akünün aşırı deşarj olması, araca yapılan ilaveler nedeniyle şarj sisteminin yetersiz kalması , kısa süreli kullanımlar nedeniyle uygun şarj yapılamaması,vb. )  akünün alternatör tarafından doğru şarj edilememesi nedeniyle akünün yanı sıra alternatörde de aşırı ısınma nedeniyle arıza yaşanabilir.  

1-2 MARŞ MOTORU KAYNAKLI
Yine araç elektrik sistemi içinde yer alan marş dinamosu kayışının da gevşek olmasının yetersiz şarj çıkışı vermesi nedeniyle akünün sülfata gitmesine sebebiyet vermesi yaşanabilecek bir oluşumdur. Bu  durum eğer geç fark edilirse, tamir sonrasında düzeltilmiş olsa bile sülfata giden akü alternatörden gelecek devamlı yüksek akım etkisiyle aşırı şarja gidebilir. Bu durumda kayış gevşekliği yaşanmış bir araçta akünün kontrol edilerek gerekiyorsa araç dışarısında ara şarjla tam şarjlı hale getirilmesi gereklidir.     

1-3 BAĞLANTILAR 
Akü kutup başlarında veya bağlantı kablolarında korozyon olması , kablolar da kopuk,kırık olması yetersiz şarja neden olabilir. Aracınızda düzenli olarak ( en az 3 ayda bir ) akü bağlantı noktalarını kontrol ediniz. Akü kelepçelerinin yada kablolarının oksitlenmesi ek direnç doğuracağından aküye şarj için alternatörden gelen akımın uzun süreli ve yüksek değerde olmasına katkı sağlayacaktır. Uzun süreli ve yüksek akım akünüzde aşırı şarja giden hataların oluşmasına sebebiyet verebilir.   
Günümüzde araç şarj sistemleri normal şarj / deşarj döngüsünde çalışan aküleri şarj edebilmek için      tasarlanmıştır. ( 12,6 V- 100% kapasite  ve 12,4 V - % 75 kapasite aralığında )  Bu döngünün dışında çalışan akülerin araçtan sökülüp dışarıda uygun bir şarj ünitesine bağlanıp, eksik şarjı uygun ( sabit voltaj ve düşük amperle ) şekilde tamamlandıktan sonra yerine takılması gerekmektedir. Aksi durumda araç üzerinde maruz kalacağı uzun süreli yüksek amperli şarj akünün ömrünü kısaltacaktır.  

2-1 ARAÇTAKİ KAÇAKLAR VEYA AÇIK BIRAKILAN  TÜKETİCİLER 
Araçta oluşabilecek iç kaçaklar veya açık bırakılacak tüketiciler nedeniyle akü normal şarj / deşarj döngüsünün dışında çalışmak zorunda kalacaktır. Uzun süre deşarj vaziyet kalan ve yeteri kadar ve/veya uygun şekilde  şarj edilemeyen akü önce sülfatlaşmaya ve sonrasında da yukarıda belirtilen nedenle plakaları yanarak dökülmeye başlayacaktır. 
Örnek uzun süreli dörtlü flaşörlerin yanık bırakılması , farların açık bırakılması , tepe lambasının açık kalması ,vb. durumlar akünün hızlı deşarj olmasına neden olacaktır.  

2-2 ARACIN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI
Araçlarda kaçak olmasa bile donanımda bulunan sürekli aktif konumdaki tüketiciler ( saat, vb.. ) nedeniyle  araç tipine bağlı olarak 0-100 mA/h düzeyinde tüketim olabilmektedir.
Örneğin ; Bir araçta sabit tüketim 50 mA/h olsun. Araçta 50 Ah lik akü bulunduğunu düşünelim. Araç kullanılmadığı her gün için 50 mA x 24 saat = 1200 mA = 1,2 Ah yük tüketmektedir. Bir hafta hiç kullanılmayan araç 1,2 X 7 = 8.4 Ah, 2 hafta kullanılmayan araç ise 16.8 Ah yükü aküden  tüketecektir. Aküyü başlangıcında tam şarjlı düşünürsek; 8.4 Ah / 50 Ah = % 16.8 i akünün boşalmış demektir. Bu süre arttığında ve akünün kapasitesi % 75 ‘in altına ( 12,4 V ) düştüğünde, şarj edilirken yukarıda bahsedilen sorunlara maruz kalıp, ömrünün kısalması söz konusudur. Böyle bir durumu engellemek için akünün kullanım sıklığına bağlı olarak serviste kontrol edilmesi ve gerekirse dış şarja bağlanması uygun olacaktır.     

2-3 ARACIN KISA MESAFELİ VE KISA SÜRELİ KULLANILMASI
Aracın kısa mesafeli ve kısa süreli kullanılması durumunda, Madde 2-2 de bahsedildiği gibi, araçlardaki akülerin şarjlarından eksilen miktarı yerine koymak için uygun süre çalışmadıklarından deşarj durumu artarak devam edecek ve kalıcı sülfatlaşma nedeniyle aküde yukarıda bahsedilen sorunlar oluşacaktır. 

2-4 ARACA UYGUN AKÜ ALINMAMASI  
Araçlar ilk tasarım koşullarına uygun olarak seçilen akü ile donatılmıştır. Kullanım şartlarının değişmesi durumunda ( ilave ışıklar, müzik aleti , vb… ilave tüketici ilavesi , aracın LPG ‘li araca döndürülmesi, aracın ticari araca dönüştürülmesi vb… )  aracın üzerindeki akünün değiştirilmesi ve yeni şartlara uygun akünün seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu durumda alternatörün yeni akü için uygun olup olmadığı da kontrol edilmelidir.  Uygun akünün seçilmemesi akünün hızlı deşarj olmasına , uygun şarj edilememesine ve neticesinde ömrünün kısalmasına neden olacaktır.    

2-5  ARACA UYGUN ŞARTLARDAKİ AKÜNÜN TAKILMAMASI 
Yeni alınan araçlarda ve/veya aküdeki voltaj değerinin 12.60 Volt değeri üzerinde olmasına dikkat ediniz. Bu değer altında kalmış (akü voltaj değeri < 12.40 volt ) bir aküde sülfatlaşma başlamış olacağından araç alındıktan birkaç ay sonrasında aşırı şarj problemi ile karşılaşılabilir. Eğer araç yaz döneminde alındıysa ( sıcaklık akü içindeki reaksiyonların yüksek düzeyde olmasını sağlayacağından ) ilk problemler kış döneminde yaşanmaya başlanacaktır.      
Yukarıda belirtilen nedenden dolayı bir problem yaşanmaması için yeni araçtaki akünün veya yeni alınan akünün voltaj kontrolü  motor soğukken veya aküyü araca takmadan önce yapılmalı ve yukarıda belirtilen emniyet noktalarında olup olmadığı tespit edilmelidir. 

2-6 AKÜNÜN YÜKSEK SICAKLIK ALTINDA UZUN SÜRE BEKLEMESİ  
Sıcaklık akünün ömrünü kısaltır. Aracın uzun süre çalıştırılmadan, direkt güneş alacak şekilde bırakılması ,akünün hızlı bir şekilde boşalmasına ve yeteri kadar şarj edilemediğinde de ( eğer çok boşalmış ise yetkili serviste ek şarj yapılması gereklidir ) yine sülfatlaşmaya daha sonrada aşırı şarja dönmesine neden olacaktır.  
Eğer araca takılan akü bakımlı ya da az bakımlı akü konumunda ise (120 Ah ve üstü),  düzenli olarak  ( 3 ayda bir ) akünün hücre elektrolit seviyelerinin kontrol edilmesi gereklidir. Gereğinden fazla düşmüş elektrolit seviyesi ( eğer seviye plakanın altına düşmüş ise ) plakaların yanmasına ve akünün de aşırı şarja gitmesine sebebiyet verir. 

3-1 BAKIMIN KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI
Akü bakımı kullanıcı tarafından yapılacaksa, elektrolit seviyesini yükseltmek için  asla saf su dışında  başka bir sıvının aküye konulmaması gerektiği ifade edilmelidir. Konulacak her farklı sıvı, aküyü sülfata yada aşırı şarja götürebilir. Bakımsız aküler içinse yapabilecek tek şey 3 ayda bir , bir bardağa doldurulacak sıcak suyun, akü kutup başlarının üzerine dökülüp bir diş fırçası yardımıyla fırçalanarak temizlenmesi ve kurşun üzerindeki oksit tabakalarının  giderilmesidir.
1) Akünüz eğer bakımlı akü grubunda ise kullanım durumunuza bağlı olarak ( özellikle yıllık  20.000 km'den fazla kullanılıyorsa) düzenli olarak her 3 ayda bir akü elektrolitinizin seviyesini yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. Unutmayın ki seviye eksikliği durumunda akünüze saf su ilavesi gereklidir. Saf su dışında hiçbir sıvıyı bu işlem için kullanmayın.
2) Akünüz bakımlı akü grubunda değilse ( Sb / Ca ) ama yıllık km > 20.000 yine aynı şekilde 3 aylık periyodlarda servis kontrolünüzü mutlaka yaptırın.
3) Her teknik servis kontrolünde mutlaka akü kutup başı kelepçelerinin sıkılığını yada oksitlenme durumunu kontrol ettirin. Unutmayın ki gevşek kelepçe kutupbaşının erimesine ve akünüzün yanmasına kadar uzanabilecek olumsuzluklara sebep olabilir. Eğer kelepçede oksitlenme varsa mutlaka sıcak su ile kutup başını yıkayarak bu oksitlenmeyi giderin. Aksi takdirde oksitlenmeden kaynaklanacak ek dirençler akünüzün şarj olmamasına sebebiyet verebilir.
4) Kutupbaşının ve kelepçenin temizlenmesi sonrasında vazelin gibi kutupbaşının hava ile temasını keserek oksitlenmeyi durduracak malzemeleri kutup başına sürebiliriniz. Vazelin yerine gres yağ yada türevlerinin sürülmesi zaman içinde bu noktaların tozla birleşerek kontamine bölgeler oluşturmasına ve ek dirençlerin oluşmasına sebep verebilir. Yağ uygulaması yapılacaksa akünüzün tozdan korunmuş bir bölgede yerleştirilmiş olup olmadığına dikkat ediniz.
5) Teknik servis bakımlarında akünüzün voltajını kontrol ettiriniz. Bu kontrolü motor soğuduktan 1 saat sonra yapmanız akünüzün gerçek voltaj değerini görmenizi sağlayacaktır. Eğer voltaj değeri 12,40-12,60 volt arasında ise aküyü söktürerek 3-6 saat 1/20 Cn ( akü kapasitesinin 1/20 değeri ile şarj ettiriniz. ) Şarj sonu akü voltajını akü dinlendilkten 1 saat sonra alınız . Eğer akü voltajı >12,70 volt ise şarjı bitirebilirsiniz.
Eğer akü şarj olmasına rağmen istenilen değerlere ulaşmıyor ise aküde arıza bakım işlemlerini yaptırınız. ( Akünüzde sülfatlaşma yada vb. oluşumlar olabilir )
Akünüzle ilgili garanti uygulamaları ve gerekli güvenlik bilgilerini mutlaka garanti belgenizden okuyunuz.
Akü bakımı esnasında mutlaka koruma gözlüğü ve eldiven kullanınız.
Çocuğunuzu kurşun asit akümülatörlerden uzak tutunuz.
Akümülatörlerde şarj esnasında patlayıcı ( oxihidrojen ) gazı oluşur.
Akümülatörün şarjı esnasında sigara , açık alev ve kıvılcıma neden oluşacak işlemlerden kaçınınız.
Akünüzün şarjını hava alan noktalarda yapınız.
Aküde kısa devre yaratabilecek elektrik bağlantı şekilleri yada uygulamaları yapmayınız.
Akü içinde bulunan sülfirik asit yüksek korozyon riski olan bir sıvıdır.Bu nedenle akü bakımı esnasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanımı zorunludur.
Aküyü asla sallamayın yada aşırı eğerek gaz atma deliklerinden asit akmasına imkan tanımayın.
İlk Yardım ;
Gözünüze asit kaçması durumunda gözlerinizi birkaç dakika süreyle bol su ile yıkayınız.
Daha sonra doktorunuza başvurunuz.
Asidin vücudunuza teması anında , hemen elbiselerinizi çıkarın ve asit nötürleştirici sıvılarla,( soda gibi ) bedeninizi yıkayın.
Eğer asidi yutmuşsanız acil olarak bir sağlık kurumuna başvurunuz.
Akünüzü asla direkt güneş ışığı alan noktalarda bırakmayınız.
Akünüzün elektrolit yoğunluğu düştüğünde asidin donma riski vardır, bu nedenle akünüzü donmaya sebebiyet vermeyecek ortamlarda saklamanızda fayda vardır.
Eski akülerinizi asla çöpe atmayınız. Akü toplama noktalarında , bu işten sorumlu olan yetkili kişilere veriniz.
Akünün montajı ve şarjı ;
Akü araca bağlanırken , kontak anahtarı kapalı konumda olmalıdır . Akü (+) kutuptan başlayarak aküye takılmalı , daha sonra ( -) kutup takılmalıdır. Sökerken de (-) kutuptan başlayarak sökülme işlemi yapılır.
Akünün şarjı esnasında ise , şarj cihazı kapalı konumda iken akü bağlanmalı ve cihaz açılmalıdır.
Akünün buşonları üzerinde şarj esnasında çıkan gazın bir kısmını dışarıya atmasını sağlayan gaz atma delikleri bulunur. Bu deliklerin akünün ömrü boyunca asla tıkanmaması gerekir. Aksi takdirde bu noktaların tıkanması, biriken gazın zamanla hacimce o gözde birikmesine ve belli bir süre sonunda da akünün patlamasına sebebiyet verecektir.
Akü kutupbaşı ile kelepçe bağlantısının uygun sıkılıkta yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gevşek bırakılan kelepçe ile kutup başı arasında oluşacak ark, akünüzün yada aracınızın yanmasına kadar gidebilecek bir hatanın oluşumunu sağlayabilir.